Man met moraal

Museum Haarlem en Gilde Haarlem organiseren op 28 augustus een stadswandeling door het eind negentiende-eeuwse Haarlem. Onder leiding van een ervaren gids krijgt u een kijkje in het leven van de Haarlemmer Johannes van der Steur (1865-1945).

De wandeling loopt langs plekken in de stad die een rol speelden in het jonge leven van Johannes, in een tijd die werd gekenmerkt door armoede en drankmisbruik, met alle gevolgen van dien. Van der Steur trok zich het lot van de minderbedeelden aan en begon in 1888 de Middernachtzending, een beweging die zich uit protestantse overwegingen bezighield met de strijd tegen de vrije seksuele moraal. Dat deed hij door met vrienden ’s nachts bij de huizen van prostituees te posten en de bezoekers te overreden op hun schreden terug te keren. ‘Keer terug, keer terug, want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie…’

In 1892 vertrok de 27-jarige Johannes naar Nederlands-Indië, kort nadat hij als zendeling was gewijd in de kerk aan de Parklaan in Haarlem. In zijn tehuis ving hij in de loop der jaren zo’n zevenduizend (wees)jongens en -meisjes op; zij werden later de ‘Steurtjes’ genoemd.

De wandeling start om 13.30 uur op het Stationsplein (onder de overkapping bij het station) en eindigt in het museum met een bezoek aan de tentoonstelling.

Kosten: €9,50 per persoon (€4 met Museumjaarkaart). U kunt zich aanmelden voor de wandeling op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 en 19.30 uur op het telefoonnummer: 06-16410803. Ook via gildewandelingen@gmail.com of de website www.gildehaarlem.nl is aanmelding mogelijk.