Uw tekst aanleveren

Inzendtijden
Heemsteder | Bloemendaler maandag voor 17.00 uur.

Aanleveradres
redactie@heemsteder.nl

Word
U kunt uw tekst aanleveren in Word.

Foto’s
Wij ontvangen uw foto graag als losse bijlage in de e-mail. Zorg ervoor dat u een groot formaat selecteert.

Publicatie
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te publiceren te redigeren of in te korten.
Inzending geeft de redactie het recht het artikel en/of foto in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken.

Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of e-mailadres.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het redactieteam.