Afval

Zo regel je als bedrijf dat afval wordt opgehaald

PARTNERBIJDRAGE

Afvalbeheer is een cruciaal aspect van elk bedrijf, groot of klein. Een effectief afvalbeheerplan draagt niet alleen bij aan een schoner milieu, maar verbetert ook de bedrijfsefficiëntie en kan zelfs kosten besparen. Voor bedrijven in de steden, maar ook daarbuiten, is het essentieel om een gestructureerd systeem te hebben voor het verzamelen en afvoeren van afval.

Het belang van goed afvalbeheer

Een doeltreffend afvalbeheersysteem is meer dan alleen een verplichting; het is een verantwoordelijkheid tegenover het milieu en de gemeenschap. Bedrijven produceren diverse soorten afval, waaronder papier, plastic, glas, en in sommige gevallen ook gevaarlijk afval. Een juiste afhandeling van dit MKB-afval zorgt ervoor dat het geen schade of overlast toebrengt aan de omgeving en helpt bij het behouden van een nette en veilige werkplek.

Stap 1: afval inventarisatie

Begin met een inventarisatie van het type en de hoeveelheid afval die je bedrijf genereert. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van je bedrijf. Een restaurant zal bijvoorbeeld meer groen afval hebben dan een kantoor, dat mogelijk meer papier afval zal hebben. Dit bepalen is cruciaal voor het kiezen van de juiste containers.

Stap 2: de juiste container

Voor het efficiënt verzamelen van afval is het kiezen van de juiste container essentieel. In Haarlem kun je bijvoorbeeld een container huren in Haarlem specifiek voor jouw bedrijfsafval. Afhankelijk van de afvalsoort en -hoeveelheid, kies je een container die past bij je behoeften. Dit kan variëren van kleine rolcontainers tot grote afvalcontainers.

Stap 3: afval scheiden

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van afvalbeheer. Door afval bij de bron te scheiden, zoals papier, plastic, glas en organisch afval, vergemakkelijk je de recyclingprocessen en verminder je de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat. Dit draagt bij aan een beter milieu en kan zelfs kosten besparen op afvalverwerking.

Stap 4: regelmatige ophaalservice

Zorg voor een regelmatige ophaalservice voor je bedrijfsafval. Dit houdt in dat je afspraken maakt met een afvalverwerkingsbedrijf voor regelmatig ophalen van je afval. De frequentie van de ophaalservice zal afhangen van de hoeveelheid afval die je bedrijf produceert.

Stap 5: de medewerkers en evaluatie

Het succes van een afvalbeheerplan hangt grotendeels af van de medewerkers. Zorg er daarom voor dat alle medewerkers getraind zijn in afvalscheidingspraktijken en het belang van afvalbeheer begrijpen. Dit zorgt voor consistentie in de afvalverwerking binnen het bedrijf.

Regelmatige monitoring en evaluatie van je afvalbeheerplan is daarnaast noodzakelijk. Dit helpt bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven en zorgt ervoor dat het afvalbeheerplan effectief blijft.

Afvalbeheer is dus een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Een goed beheerd afvalbeheerplan draagt niet alleen bij aan een schoner milieu, maar verbetert ook de operationele efficiëntie en kan zelfs kosten besparen.