Zandvlakte in Havengebied

In het Havengebied van Heemstede zijn er weer ontwikkelingen op de gevoelige plaat vastgelegd door Harry Opheikens. Zoals de ‘zandvlakte’ die nu is gerealiseerd om straks goede ondergrond te bieden aan heimachines. Volgens de laatste berichten wordt half december geheid op het terrein waar gebouwd gaat worden. Voor het oude Zilveren Kruisgebouw is onlangs een tijdelijk kantoor neergezet. Hiervoor moest wel een aantal bomen het veld ruimen, ze hadden toch wel weg gemoeten vanwege de bouwplannen op deze hoek.