Woonfraude bij u in de buurt?

In het magazine ‘Even Buurten’ dat woningbouworganisatie Pré Wonen uitgeeft, is te lezen dat sinds begin 2015 in totaal 400 woonfraudezaken zijn behandeld. Die ‘zaken’ kunnen variëren van onderverhuur terwijl dat niet is toegestaan tot gebruik voor illegale doeleinden (hennepplantage bijvoorbeeld) of een woning die alleen als postadres dient. Pré Wonen meldt dat er inmiddels 35 rechtszaken zijn geweest die leidden tot het vrijkomen van de woningen voor mensen die er recht op hebben. Er zijn ook 75 huuropzeggingen naar aanleiding van woonfraudemeldingen. “Sommige mensen wachten al jaren op een woning, anderen hebben acute woningnood zoals statushouders of slachtoffers van huiselijk geweld. Het aanpakken van woningfraude zorgt ervoor dat schaarse sociale huurwoningen weer vrijkomen voor mensen die er recht op hebben”, aldus het bericht in het zomernummer van Pré Wonen. “Ook”, zo is verder te lezen, “leidt de bestrijding van leegstand en de aanpak van illegale activiteiten tot een veiliger en leefbaardere buurt.” Denkt u dat een woning bij u in de buurt niet wordt bewoond? Let dan hierop: uitpuilende brievenbus, altijd gesloten gordijnen, nooit iemand aanwezig, nooit of juist vreemde geluiden. Het hoeft niet zo te zijn maar het kan wel zo zijn dat de woning dan niet voor het normale doel wordt gebruikt: namelijk bewoning door de rechtmatige eigenaar. Het beste dat u kunt doen is bij het vermoeden van woonfraude om te bellen of mailen (mag anoniem) naar Pré Wonen: 088-7700000 dan wel: woonfraude@prewonen.nl