Winkeliers: “Maak Binnenweg weer tweerichtingsverkeer”

Met 12 stemmen voor en 9 tegen werd de winkelvisie Heemstede door de gemeenteraad afgelopen donderdag 29 september aangenomen. In de visie is ook de Vomar opgenomen. Het externe bureau dat de visie had opgesteld kwam tot de conclusie dat er op het middengedeelte van de Binnenweg ruimte was voor een grootwinkelbedrijf. Doordat de Vomar een groot stuk grond en panden bezit op deze locatie wordt het dus een Vomar. Johan Maas (PvdA) is blij dat de relatie tussen de gemeente en de winkeliers weer is hersteld. Toch ziet hij de vestiging van de Vomar niet zitten. Leenders (VVD) ziet de economische voordelen wel en tevens een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen. De Vomar heeft toegezegd 100 plaatsen te creëren voor personeel en bezoekers.

GroenLinks, bij monde van Van der Heijden, ziet te weinig concrete oplossingen voor fietsers en wandelaars in de visie. De Vomar is in de ogen van GL geen goede keus. Van der Have (HBB) sloot zich hierbij aan. Geen Vomar maar andere punten uit het rapport kunnen zeker worden ingevoerd. Zij wees op de gewenste blijvende betrokkenheid van de omwonenden, ondernemers en aandacht voor veilig verkeer. Maas maakt zich ook zorgen over het noordelijk deel van de Binnenweg. Dit stuk van de winkelstraat kwijnt langzaam weg. De winkeliers maken zich al langer zorgen. Zij zouden graag zien dat het tweerichtingsverkeer weer wordt hersteld. Van Vlijmen (CDA) weet dat je een project als dit vanaf de binnenkant (het middendeel dus) moet opwaarderen. Van buiten naar binnen werken heeft volgens hem geen zin. Alle raadsleden waren het er wel over eens dat de onderdelen, ontmoeten, oog voor kleine ondernemers, veiligheid en meer groen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast dient de Binnendoor te worden aangepakt. Vestiging van meer horecagelegenheden, al dan niet met een terras, kan op medewerking van de politiek rekenen. Wethouder Nieuwland gaat het plan in delen opknippen en komt op termijn met plannen voor de openbare ruimte en het verkeer. De omwonenden van de nieuwe Vomar zijn nog in gesprek om een passende invulling van het gebied te bepleiten.

Eric van Westerloo