Wethouder: “Speelplaats Manpadslaangebied ontzien”

Ruim 700 handtekeningen waren er verzameld door omwonenden van het Manpadslaangebied. Op zaterdag 16 december werden deze handtekening aan wethouder Nieuwland aangeboden. De bewoners willen geen bebouwing in het gebied en hopen op financiers die dit mogelijk maken. Nieuwland gaf aan dat hij de huidige speelplaats wil ontzien. Hij kon niet ingaan op de hoeveelheid geld die nodig is om het gebied helemaal groen te houden. Dit om de onderhandelingen met de grondbezitters niet te frustreren. Dat er toch woningbouw nodig is leek hem tot op heden de enige optie. In januari bespreekt de commissie Ruimte de vele ingediende zienswijzen en het antwoord daarop van het College. Voor de verkiezingen(21 maart 2018) valt er geen besluit te verwachten.