Werkzaamheden ProRail

ProRail gaat bovenleidingwerkzaamheden aan het spoorwegnet in Heemstede verrichten. Het betreft het begin van de Constantijn Huygenslaan nr. 20 tot en met de Manpadslaan 24.
Deze werkzaamheden vinden plaats op donderdag 18 juli om 7 uur en op maandag 22 juli om 9 uur. Er kan geluidhinder optreden. Meer informatie op http:// www.prorail.nl

Foto door ProRail/ Mailalert.