Werkzaamheden in bos rondom Buitenplaats Leyduin

Vogelenzang – Landschap Noord-Holland start in deze februarimaand met werkzaamheden in een aantal bosdelen van Buitenplaats Leyduin. Het werk zal in fases gebeuren, tot in 2025 en dient om de soortenrijkdom een impuls geven. Boswachter Menko Dijkstra: “Een gezonde leefgemeenschap is heel belangrijk voor instandhouding van een bos.”

40 hectare van Leyduin krijgt onderhoud, in totaal is dit ‘Natura 2000 gebied’ met Europees beschermde natuur zo’n 76 hectare groot. Menko Dijkstra: “Deze mooie buitenplaats staat bekend om zijn park- en stinzenbos, duineikenbos en droge schraalgraslanden. Een karakteristieke soort van die duineikenbossen is de adelaarsvaren. Helaas zien we dat die adelaarsvaren zich steeds meer uitbreidt ten koste van het droge schraalgrasland. Die willen we in toom houden zodat de openheid langs de oorspronkelijke renbaan en het duingrasland behouden blijft. Daarom gaan we nu de toplaag plaggen en de strooisel laag goed verwijderen. Daarna houden we dat bij via begrazing en regelmatig maaien. Insecten zoals Keizersmantel profiteren daar extra van. We maken meer schuilgelegenheid voor grond broedende vogels zoals het roodborstje en kleine zoogdieren zoals egels en marterachtigen, door veel dood hout op takkenrillen te leggen. Op andere plekken planten we extra bomen en stinzenplanten bij planten en zorgen dat de kenmerkende lanen weer beter in beeld komen. Deze cultuurhistorisch waardevolle parel in de binnenduinrand is iets om trots op te zijn, bezoekers genieten van deze mooie natuur zo dichtbij huis.” 

Wandelaars op de buitenplaats zullen dit jaar en volgend jaar af en toe merken dat een pad tijdelijk afgesloten is. Tussentijds volgen de ecologen de situatie in het veld en ook na de werkzaamheden meten zij de effecten. Provincie Noord-Holland financiert het werk.

Foto Buitenplaats Leyduin: Landschap Noord-Holland.