Wel de Mattäus Passion, maar de kleine

Op de ochtend van 19 maart, van 10.30 tot 12 uur, wordt de Kleine Matthäus Passion van Bach uitgevoerd tijdens de kerkdienst in de Remonstrantse kerk aan de Oranjekade 1 in Haarlem.

Het is een verkorte versie, want de èchte Matthäus Passion van J.S. Bach is voor twee koren duurt drie uur. Deze verkorte versie wordt uitgevoerd door vier solisten van het Vocaal Ensemble Casuquo, Ds Sabine du Croo is de Nederlands pratende evangelist en Gerrie Meijers begeleidt met het klavieruittreksel op de vleugel. Deze Matthäus is een meezing-Matthäus. De koralen kunt u meezingen (dat hoeft niet, gewoon luisteren is ook toegestaan), ze staan vierstemmig afgedrukt in de liturgie.
De toegang is gratis, al is er wel een collecte voor de kosten na afloop.