Wat voor burgemeester moet Heemstede krijgen?

Nu burgemeester Marianne Heeremans haar vertrek heeft aangekondigd, moet de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester van Heemstede. De raad hoort daarbij graag de ideeën van inwoners, zodat de raad hiermee rekening kan houden bij het opstellen van de profielschets. Wat voor burgemeester moet het zijn?

Geef uw mening door!
Reageren kan tot en met 19 april:
· online via www.heemstede.nl/nieuweburgemeester
· door in het raadhuis het kaartje in te vullen bij de publieksbalie

Procedure benoeming burgemeester
De benoeming van een burgemeester bestaat uit de volgende stappen:
· De gemeenteraad stelt een profielschets op voor een burgemeester die bij Heemstede past.
Op basis van de profielschets stelt de Commissaris van de Koning de vacature open.
De Commissaris van de Koning selecteert de geschikte kandidaten uit de sollicitaties.
· De kandidaten voeren gesprekken met de vertrouwenscommissie, die bestaat uit 6 raadsleden.
· De vertrouwenscommissie doet een voorstel aan de gemeenteraad voor de twee beste kandidaten.
De gemeenteraad geeft zijn 1e en 2e voorkeur door aan de Commissaris van de Koning.
De Commissaris van de Koning draagt een definitieve kandidaat voor aan de Koning.
· De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de Koning.
De nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd in de gemeenteraad

De vergadering, waarin de profielschets wordt vastgesteld is openbaar.
De stappen daarna zijn geheim. Dat is in de wet geregeld. Het besluit van de raad voor de voordracht van de beoogde burgemeester wordt openbaar bekendgemaakt.
De installatie van de nieuwe burgemeester wordt half januari 2018 verwacht.