Wandelnet en Fietsersbond pleiten voor WILO

Wandelnet en Fietsersbond vragen de gemeente om in lijn met de uitspraak van de Raad van State zo snel mogelijk een tijdelijke èn veilige oplossing ter plaatse van overweg het Laantje van Alverna te realiseren. Bijvoorbeeld met een WILO (Waarschuwings Installatie Landelijke Overwegen), eventueel in combinatie met andere maatregelen zoals klaphekken, en vervolgens zorg te dragen voor een duurzame en structurele oplossing. Dit vragen de belangenorganisaties in een brief aan het college van Heemstede.

ProRail presenteerde vorige week een aantal overwegoplossingen voor de overwegen bij het Laantje van Alverna en Leyduin. Met deze brief uiten Wandelnet en Fietsersbond hun zorg over het uitblijven van een reële oplossing voor de illegaal door ProRail in 2014 afgesloten overweg bij het Laantje van Alverna.

Bij de presentatie op 29 maart kwam de vraag naar voren of een ‘overweg-light’ als proefproject (‘pilot’) kan worden aangelegd. Als alle opties toch zo’n lange doorlooptijd hebben, waarom zijn de ‘light’ opties dan niet onderzocht? ProRail zegt een serieuze uitvraag te doen naar een alternatief systeem, maar duidelijk is ook dat dat tijd kost en dat het landelijke budget daarvoor mager is.

Wandelnet en Fietsersbond vragen de gemeente om eisen en randvoorwaarden aan ProRail mee te geven. Daarbij wijzen zij nadrukkelijk op de bestaande dispensatieregeling voor geluid. Die kan het mogelijk maken om bezwaren tegen geluidsoverlast door een AHOB tot een minimum te beperken.

ProRail zou de haalbaarheid van drie opties onderzoeken: onderdoor (tunneltje), bovenlangs (spoorbrug) en gelijkvloers (beveiligd). De vorige week gepresenteerde onderzoeksresultaten sluiten niet aan bij de afgesproken onderzoeksvraag. ProRail heeft geen onderzoek gedaan naar overwegopties ter plaatse van de huidige overwegen. Bovendien zijn de kosten van de onderzochte oplossingen hoog (9 ton tot 2,4 miljoen) en de doorlooptijd erg lang: 2,5 tot 3 jaar.

Fietsersbond en Wandelnet vragen zich af waarom ProRail de overgang op andere plekken voorstelt. Wat is daarbij de argumentatie? ProRail zou toch gevolg moeten geven aan de uitspraak van de Raad van State? De Raad van State heeft niet alleen uitspraak gedaan over de openbaarheid van de overweg, maar heeft ook het beroep van ProRail tegen de handhaving (last onder dwangsom) afgewezen. Het collegebesluit van 28-4-2015 is dus weer actief. De uitspraak maakt duidelijk dat de gemeente handhavend moet optreden, ongeacht het nemen van veiligheidsmaatregelen.

De WILO (Waarschuwingsinstallatie landelijke overwegen) is een officieel erkend systeem. Op het baanvak Leiden-Haarlem zijn twee WILO’s in bedrijf: op de Loosterweg-Noord te Lisse en de Frederikslaan te Hillegom (zie foto).