Missing image

‘Waarom loze uren sporthal niet voor muziekonderwijs?’

Het clubhuis van HBC (voetbal) was afgelopen dinsdagavond het toneel van een interessante bijeenkomst. Johan Wakkie was als spreker uitgenodigd om verbanden tussen sportverenigingen of scholen of instellingen te duiden. Als voormalig hockeybestuurder stond hij aan de basis van de enorme groei van deze sport. Zijn betoog voerde langs de onbenutte mogelijkheden van verenigingen maar ook instellingen zoals scholen, huiswerkbegeleiding, bedrijfsleven en gemeenten. Speciale aandacht was er voor het kind. Met beelden liet Wakkie zien hoe het brein van een kind zich ontwikkelt. Met goed voedsel, bewegen en de hersenen trainen kunnen de hersenen van kinderen zich optimaal ontwikkelen. Een kind dient minimaal een uur per dag te bewegen. Het zou bewezen zijn dat als kinderen schaken of dammen zij rustiger worden, zodat zij zich later beter kunnen concentreren.

Na deze uitgebreide uiteenzetting kwam hij tot de kern van de avond. Welke rol kunnen sportverenigingen of instelling spelen om een optimaal ontwikkelklimaat te scheppen? Nodig ouders uit bij activiteiten, zodat zij zich betrokken voelen bij vereniging of instelling. Vraag bij de bouw van nieuwe (sport)locaties naar de wensen van een brede groep mogelijke (mede) gebruikers. Waarom de loze uren in een kantine of sporthal niet benutten voor muziekonderwijs of een bridgetoernooi? Laat een klas schoolkinderen, als onderdeel van het lesprogramma, naar de sportclub komen. Geef daar in een andere omgeving een presentatie of organiseer iets in de buitenlucht. Waarom zijn clubhuizen van wintersporten vaak weken dicht in de zomer? Benut deze ruimte en zoek een passende invulling waar anderen iets aan hebben. Laat een band of een koor oefenen in de ruimte.

Cultuur zou onderdeel moeten uitmaken van de tijdsbesteding van kinderen. Laat ze een tentoonstelling inrichten in een clubhuis of school. Maak een verbinding tussen ouderen en jeugd. Gemeenten kunnen een en ander faciliteren door activiteiten toe te staan of mee te denken bij verbouwingen van sportcomplexen of scholen. Alles is geoorloofd als het maar ten dienste staat van de ontwikkeling van mensen.

Hier ligt nog een terrein braak voor verenigingen of instellingen. Sla de handen in een en geef gedachten eens de vrije loop is het devies.

Eric van Westerloo.

Op de foto: Johan Wakkie.