VVD: onderzoek naar kansen van Thorium

Met steun van de VVD wil de provincie Noord-Hollanders aanzetten te besparen op energieverbruik, meer duurzame energie op te wekken en slimmer gebruik maken van warmte en koudeopslag. Belangrijk onderdeel van het plan vindt de VVD een bijdrage van de provincie aan onderzoek naar de kansen van Thorium.

“Deze beleidsagenda voor de komende vier jaar ademt ambitie om met een gezonde dosis realiteitszin opwekking van duurzame energie en energie besparing echt verder te brengen”, aldus vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn. “Maar om in de toekomst de totale energievraag met biomassa, zonne- en windenergie te dekken is een titanenwerk. Dat erkennen de meeste spelers. Als je daar niet dogmatisch over bent, doe je er goed aan meer ijzers in het vuur te hebben. Thorium is zo’n extra ijzer.”

Wiesehahn werd gesterkt in die visie bij een werkbezoek aan het onderzoeksinstituut voor duurzame energie ECN in Petten. “De experts daar zeiden dat Thorium een beloftevolle bron voor schone energieproductie is. Tegelijkertijd gaven ze aan dat er wel stevige investeringen in gedaan moeten worden alvorens de vruchten ervan te kunnen plukken. Er moet nog veel wetenschappelijk onderzocht worden voordat het ook echt bruikbaar is. Dan is het goed dat de provincie geld vrij wil maken om te bezien waar zij in dat werk verschil kan maken”, aldus de vicefractievoorzitter.

Op maandag 23 mei vergaderen de Provinciale Staten van Noord-Holland over het beleid voor een energietransitie in Noord-Holland. Naast inzet op onderzoek naar de kansen van thorium zegt de VVD ook aan te sturen op concretere doelstellingen. “We moeten meten en toetsen wat we als Noord-Holland in de energietransitie doen, anders dreig je heel veel belastinggeld in een bodemloze put te storten. Dat moeten we niet laten gebeuren”, aldus Wiesehahn.