VVD en CDA: bezem door Noord-Hollandse sponsorgelden

Uit de Statenvragen van de VVD en het CDA blijkt dat zij preciezer willen vastleggen onder welke voorwaarden sponsorgeld van de provincie wordt toegekend. Oude afspraken daarover met het provinciebestuur lopen einde van het jaar af dus is het tijd nieuwe afspraken te maken.

“Mooie evenementen zoals Sail Amsterdam, de Dam tot Damloop en de zeilregatta Medemblik ontvangen sponsorgeld van de provincie Noord-Holland. Dat is goed. Maar we willen wel samen met het CDA kijken naar de procedures waarmee Noord-Hollands belastinggeld wordt toegekend aan dit type evenementen. Die moeten voor iedereen duidelijk zijn zodat ook iedereen die dat wil, in ieder geval op tijd een aanvraag indienen kan”, aldus VVD-woordvoerder economie Marco Wiesehahn.

“De provincie Noord-Holland heeft voor de komende vier jaar 1,5 miljoen euro op de plank liggen om evenementen te sponsoren. De VVD en het CDA vinden het belangrijk dat de leden van Provinciale Staten kunnen meedenken over de voorwaarden voor toekenning van die gelden voor de komende jaren”, zegt ook woordvoerder Heleen Keur van het CDA.

Het lopende programma loopt tot het einde van dit jaar. De VVD en het CDA sturen aan op behandeling van een nieuw kader in december van dit jaar.