Voor het eerst vier fulltime wethouders voor Heemstede

Door Eric van Westerloo 

Heemstede – Elf weken na de verkiezingen is een nieuw college van start gegaan. Op donderdag 2 juni moesten de genodigde familieleden en partijbonzen lang wachten voordat de vier nieuwe wethouders de eed of belofte konden afleggen. Er werd over het nieuwe coalitieakkoord gesproken waarbij de oppositiepartijen mochten ‘schieten’ op de inhoud. GroenLinks stelde vraagtekens bij het parkeerbeleid en geen keuze bron- of na-scheiding van het afval. De ambitie sociale woningbouw wordt niet gehaald. Te weinig aandacht voor ouderen. HBB zag knelpunten in de ambtelijke organisatie die niet werden benoemd. “Waarom een voortrekkersrol voor de gemeente met pilots energietransitie? Wat voor andere vorm van democratie staat dit college voor? Waarom de parkeernorm verlagen, laat u het bouwakkoord los en staat u hoogbouw toe? Er is ook geen financiële doorrekening gemaakt van de plannen 2022-2026.” De antwoorden op al deze vragen bleven vaag. “Het zijn hoofdlijnen, de invulling volgt later wel”, kreeg de oppositie als reactie. 

Vervolgens werd afscheid genomen van de vier voormalige wethouders die tot het laatste moment nog officieel in dienst waren. Mooie woorden aan het adres van Nicolle Mulder (GL), Annelies van der Have (HBB) en Sjaak Struijf (PvdA). Ook zelf voerden ze het woord evenals de fractievoorzitters van hun partijen en die van de oppositie. Dat het aftredend college het niet eenvoudig heeft gehad viel tussen de regels door wel op te maken. De stemming en onderlinge verhoudingen in commissies en raad was niet altijd optimaal. Deze periode is nu afgesloten en een nieuwe ploeg wethouders gaat vol ambitie aan de slag. 

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Heemstede vier fulltime wethouders heeft. Eveline Stam (VVD), Arianne de Wit (CDA), Anneke Grummel (D66) en Sam Meerhoff (PvdA) presenteerden zich alvorens zij door burgemeester Nienhuis beëdigd konden worden. Eerst moesten de geloofsbrieven nog worden gecontroleerd door een afvaardiging uit de gemeenteraad. Er volgde een stemming over de aanstelling van de nieuwe wethouders. Stam kreeg 19 stemmen voor en 1 tegen, Grummel alle 20 stemmen voor, De wit 19 voor 1 tegen en Meerhoff 17 voor en 3 stemmen tegen. Na de eed of de belofte was de benoeming een feit. De nieuwe ploeg werd van alle kanten hartelijk gefeliciteerd.  

Foto: De nieuwe wethouders v.l.n.r. Anneke Grummel D66, Arianne de Wit (CDA), Eveline Stam (VVD) en Sam Meerhoff (PvdA).