‘Verwacht wordt dat nieuwe partijen meedoen voor gemeenteraad’

Het zal u niet zijn ontgaan, de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Het beeld in Heemstede verschilt niet zo veel van de uitslagen in het land. Traditiegetrouw is de opkomst in Heemstede hoger dan het landelijke gemiddelde. In alle gemeenten samen stemde 80,4% van de bevolking, in Heemstede was het 88,2%, dus aanzienlijk meer. 17.950 mensen brachten hun stem uit in Heemstede. In hun stemgedrag weken ze weinig af van het landelijke beeld. Een paar uitschieters daargelaten. De VVD in Heemstede verliest 5,7% waar dat landelijk 5,2% is. D66 scoorde in Heemstede met 4,7% iets beter dan de 5% in de rest van het land. De best presterende partij in Heemstede is GroenLinks met een groei van 6,5% ten opzichte van 2012. Geert Wilders scoorde in Heemstede 3,5% van de stemmen bij een landelijk een groei van 4,6%. De PvdA verloor landelijk fors met –19%; in Heemstede bleef dit beperkt tot 13%. Opvallend is de geringe winst van 0,4% voor 50+, waar landelijk 1,3% werd gewonnen. In een vergrijsde gemeente zou men anders verwachten. Christen unie, SGP en de Partij voor de Dieren bleven nagenoeg gelijk. DENK haalde in Heemstede nog 0,2 % landelijk was dat 2%. Op het Forum voor Democratie (FVD )van Thierry Baudet stemden 305 inwoners, 1,7% van het totaal. De SP verloor in Heemstede 1%. Voor de lokale politiek betekent de uitslag weinig. Haalden de collegepartijen in 2012 ruim 63% van alle stemmen in Heemstede op, in 2017 is dat 2% meer geworden. Omdat de lokale partij HBB landelijk niet meedoet wordt het beeld op dat punt vertroebeld. Over één jaar zijn er weer verkiezingen, maar dan voor de gemeenteraad. Verwacht wordt dat een aantal extra partijen meedoet. Christen unie, 50 + en FVD zijn mogelijke kandidaten. Iedere stem op deze partijen gaat dan ten koste van de huidige partijen. Volgens de voorlopige uitslag komt uit deze regio Renske Leijten (SP) direct in de kamer. Tjeerd de Groot (D66)  maakt nog een kleine kans evenals Rob de Jong (PVV). Dan moeten er wel een paar kandidaten afvallen of een post in het kabinet gaan bekleden. Qua opkomst zijn deze verkiezingen een groot succes geweest. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Eric van Westerloo

Bij de foto: stemmen tellen in Heemstede.