Veranderende verkeerssituaties in Heemstede

Zo nu en dan verandert er iets aan de wegen of het vervoer in de regio. De nieuwe buslijn 7 is daar een voorbeeld van. Met een minibusje wordt het Spaarne Gasthuis verbonden met het station Heemstede-Aerdenhout.

Het is een dienst die ieder uur wordt geleverd tussen 8.04 en 22.11 uur. Het is een proef van een jaar, waarna wordt bezien of er voldoende passagiers op dit traject reizen. Een tweede grote verandering is de Europaweg in Haarlem. Net over de brug over het Spaarne gaat deze voor Heemstede belangrijke verkeersader op de schop. De huidige situatie met vier rijbanen wordt teruggebracht naar slechts twee rijstroken. De twee dan vervallen rijbanen worden ingericht met groen. De verkeerslichten op deze weg verdwijnen en er komen drie rotondes voor in de plaats. De vier rijbanen op de brug blijven bestaan. Dit zou de doorstroming van het verkeer moeten verbeteren. Dat het huidige wegdek een opknapbeurt verdiende was al jaren duidelijk. In hoeverre de nieuwe situatie Heemstede helpt om de doorstroming op de Dreef en de Johan Wagenaarlaan te verbeteren zal in de praktijk blijken. Als automobilisten zien dat zij nu sneller van en naar Schalkwijk kunnen komen heeft dat een aanzuigende werking op het verkeer door Heemstede. De huidige situatie is dat tijdens de werkzaamheden de verkeerslichten ervoor zorgen dat er files ontstaan op de brug tot aan de grens met Heemstede. Het werk gaat enige maanden duren. Ten slotte wordt de wijk ‘Groenendaalkwartier’ ingericht als 30km gebied. In voorbereiding is de wijziging van de kruisingen Zandvaartkade/Raadhuisstraat alsmede de kruising Camplaan/Dreef.

Eric van Westerloo.