Valkenburgerlaan toen en nu

Valkenburgerstraat 12, Valkenburgerlaan 12, Valkenburgerlaan 30. Dat is de omnummering van dit pand volgens de Gemeente per 1949.

Dit pand is de laatste in de rij van de bouw in 1923 van de (huidige) nummers 58 tm 30 en tevens de laatste van de evenkant die we behandelen. De toenfoto is ook nu een fragment uit een prentbriefkaart van de jaren 20.

Voor de oorlog was er niet zoveel bedrijvigheid, maar meer bewoning. Hoewel we niet alle bewoners gaan benoemen nemen we toch 1 bewoner onder de loep: de heer L. Stuut, in het adressenboek van 1 januari 1930 is hij kapitein van de grote vaart, in 1942 gezagvoerder op de koopvaardij. Deze man werd echter ook ‘gebruikt’ als botenexpert bij Veilingen. Dat lezen we o.a. in een advertentie van het Haarlems Dagblad van 15 mei 1948 als de 12de 14-daagse Schepenveiling op 22 mei 1947 (zetfoutje in de krant). bekend wordt gemaakt in de Jachthaven aan de Sportparklaan. Hierin wordt L. Stuut genoemd als expert. Ook kon je bij hem inlichtingen inwinnen voor winterberging van bootjes tot 7 meter in de jachthaven.

Een jaar eerder lezen we in een advertentie van 31 mei 1947 in het Haarlems Dagblad dat de Valkenburgerlaan 12 ook als inleveradres wordt gebruikt voor goederen, die geveild worden in Veilinggebouw ‘De Vendu’ Haarlem.

In het adressenboek van 1 januari 1948 (nog voor de omnummering) wordt makelaar Joh. Kok genoemd. Hij zat daar al eerder want in een advertentie in het Haarlems Dagblad van 4 september 1947 lezen we dat makelaar Kok op zoek is naar een vrijstaand huis te Bennebroek of Vogelenzang.

De familie Stuut woonde echter ook nog tot in de jaren 50 op de Valkenburgerlaan 30. In die periode werden nog regelmatig in de krant bootjes te koop aangeboden.

In de jaren 60 en 70 zien we Verwarmingsinstallatiebedrijf Heeremans nv vanaf Valkenburgerlaan 30 opereren voor Gas- en Oliegestookte cv-intallaties, Sanitair en erkende gasfilters. Advertenties van dit bedrijf komen we tegen in de diverse adressenboekjes.

In het stratenboek van 1 januari 1990 wordt Mascini genoemd op Valkenburgerlaan 30, maar we kwamen hem al een keer eerder tegen voor pand 44, toen dat pand in 1987/1988 verhuurd werd aan ‘Mascini Makelaardij’, die daar ongeveer 20 jaar heeft gezeten.

Mocht u verhalen of informatie over de Valkenburgerlaan willen vertellen dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Er is weinig beeldmateriaal, dus de hoop is op u als lezer gevestigd. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Op de website van de HV-HB kunt u diverse gebundelde artikelen nalezen, welke eerder in de Heemsteder verschenen zijn.