Uw nieuwsvoorziening in het geding zonder ‘Ja-Ja/Nee-Ja-sticker’

Heemstede – Wekelijks ontvangt u huis-aan-huisblad de Heemsteder boordevol nieuws. In huis-aan-huisbladen zoals de Heemsteder vindt u alle noodzakelijke informatie over wat er in onze gemeente en omgeving speelt, zoals politiek, sport, natuur, cultuur èn met nieuws en veel aanbiedingen van lokale en regionale ondernemers.

Op dit moment beraadt de politiek zich over de invoering van de verplichte ‘Ja-Ja/Nee-Ja-sticker’, waarmee de bewoners kunnen aangeven om huis-aan-huis-bladen en reclamefolders te blijven ontvangen (Ja-Ja-sticker), of alleen de huis-aan-huisbladen, zoals de Heemsteder (Nee-Ja-sticker). De verplichte invoering van zulke stickers zou een papierbesparing moeten opleveren. De beslissing voor invoering van de Ja-Ja-sticker is gemeente-gebonden. De wekelijkse bezorging van de Heemsteder met essentiële nieuwsvoorziening zou daarbij in het geding kunnen komen. De intrede van de sticker zorgt ervoor dat als u die sticker niet plakt, u binnenkort ook geen Heemsteder meer ontvangt. Indien u het dus wel degelijk op prijs stelt om uw wekelijkse nieuws als krant te blijven ontvangen, dan dient u daarvoor zelf de ‘Nee-Ja- of de Ja-Ja-sticker’ te plakken op uw brievenbus.

De Regio Media Groep BV, uitgever van onder meer de Heemsteder, is van mening dat de krant onder één noemer scharen met reclamefolders -louter vanwege de besparing van het papiergebruik- alleen gedaan kan worden als de waarde van een krant verkeerd wordt ingeschat en ernstig tekort wordt gedaan.

Het antwoord van de overheid is om dan een ‘Ja-Ja/Nee-Ja- sticker’ te plakken op de brievenbus van uw voordeur om zo uw keuze kenbaar te maken. Echter niet iedereen wil zo’n sticker op de voordeur. Wij vragen ons daarom af waarom er voor zo’n ingewikkeld proces wordt gekozen, als het grootste deel van de bewoners en ondernemers blij zijn met de lokale krant die veel gelezen wordt en veel bewoners zich daardoor meer betrokken voelen. Het gevaar schuilt erin dat de bewoners verstoken blijven van nieuws uit hun gemeente en omgeving.

Tevens lezen bewoners dan automatisch niets meer over noodzakelijke overheidsinformatie. Informatie over gemeentelijke plannen zoals bouwvergunningen, wegwerkzaamheden e.d. Hierdoor dreigt de relatie en verbondenheid tussen overheid en bewoners uit elkaar te groeien. De gemeente moet dus andere manieren vinden om informatie bij de inwoners te krijgen. In de praktijk blijkt de gemeentelijke website daaraan niet te voldoen, omdat veel bewoners daar niet op kijken of niet in staat te zijn deze te raadplegen.

De Heemsteder levert met onafhankelijk, vrij toegankelijk nieuws een belangrijke en bovenal duurzame bijdrage aan uw leefomgeving.

Mede mogelijk gemaakt door adverteerders die de daarmee gepaard gaan om de kosten van drukken en verspreiding dekken.  Door gescheiden inzameling, volledige recycling en FSC- papier dragen ertoe bij dat er geen hogere milieubelasting is dan bij het gebruik van de bewezen minder effectieve digitale media als het gaat om de lokale markt.

Natuurlijk bent u vrij te reageren op dit onderwerp via redactie@heemsteder.nl.

Directie Regio Media Groep BV, uitgever van onder meer de Heemsteder.