Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kozen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het stembureau heeft de stemmen geteld. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht.

De uitslag van de verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is als volgt:

VVD: 9 stemmen op kandidaat 1: Mw. Jorritsma

CDA: 4 stemmen op kandidaat 1: De heer Knapen

D66: 6 stemmen op kandidaat 1: Mw Bredenoord

PVV: 3 stemmen op kandidaat 7: Mw Bezaan

SP: 3 stemmen op kandidaat 1: De heer Kox

PvdA: 6 stemmen op kandidaat 1: Mw. Vos

GroenLinks: 9 stemmen op kandidaat 1: De heer Rosenmöller

ChristenUnie: 1 stemmen op kandidaat 1: Mw. Bikker

Partij voor de Dieren: 2 stemmen op kandidaat 1: De heer Koffeman, 1 stem op kandidaat 2: Mw. Teunissen

SGP: 0 stemmen

50PLUS: 1 stem op kandidaat 1: De heer Van Rooijen

Onafhankelijke Senaatsfractie: 0 stemmen

Forum voor Democratie: 1 stem op kandidaat 1: De heer Otten en 8 stemmen op kandidaat 16: De heer Berkhout

Denk: 1 stem op kandidaat 1: de heer Öztürk

Na de stemming worden de stembiljetten in een envelop gedeponeerd waarna deze wordt verzegeld. De Statengriffie brengt deze envelop met het proces-verbaal van de uitslag naar het Centraal Stembureau in Den Haag. De uitslagen uit alle twaalf provincies worden daar bij elkaar gebracht. Bij de bepaling van de einduitslag wordt aan de stemmen uit de dichtbevolkte provincies – waaronder Noord-Holland – een groter gewicht toegekend dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. Sinds 2019 doen ook de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caraïbisch Nederland aan de verkiezing mee.

Op vrijdag 31 mei om 16 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.

De verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is terug te zien via de website https://noord-holland.stateninformatie.nl/.

Foto: Mevrouw Suzanne Klaassen (D66) neemt het stemformulier in ontvangst van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. (Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland.)