Uitbreiding Vomar niet op Eijkenlaan

De kogel is door de kerk. De Vomar, of liever hun ontwikkelaar Hoorne B.V, heeft een pact gesloten met Elan Wonen.
Zij slaan de handen ineen en zijn voornemens een winkel te bouwen en woningen/appartementen aan de Cruquiusweg, ook wel genoemd ‘de Slottuinen’.
Hoorne bouwt voor de Vomar een supermarkt van 1.750 m2. Boven de winkel komt een flink aantal appartementen. Wat Voor Heemstede bijzonder is, is dat ongeveer 60% van de woningen sociale woningbouw betreft. Deze woningen en appartementen worden ontwikkeld door Elan Wonen. De woningen in de vrije sector worden door Hoorne B.V ontwikkeld.
De plannen zijn nog verre van uitgewerkt. Tekeningen zijn er nog niet. Wel hopen beide bedrijven enige vaart achter de plannen te zetten.
De directeur Heeremans van Hoorne B.V. liet weten dat hij zich niet langer richt op de locatie Eijkenlaan/Binnenweg. Wat daar wel gaat komen, weet hij nog niet.
Misschien kan de locatie worden bestemd als parkeerterrein zolang er geen invulling komt voor het terrein.
“Dat is een gepasseerd station, de nu gevonden locatie is voor ons eenvoudiger te ontwikkelen tegen minder kosten.”
Wat de ontsluiting betreft hebben de beide directies goede hoop dat het aantakken van het gebied aan de Cruquiusweg kan worden gerealiseerd.
Het bestemmingsplan moet nog wel gewijzigd worden. Een korte rondgang langs de politiek leerde dat partijen niet afwijzend tegenover dit plan staan.

Uitgebreid verhaal woensdag aanstaande in de Heemsteder (Eric van Westerloo).

Bij de foto: Links de heer Schaapman van Elan Wonen met naast hem de heer Heeremans van Hoorne BV.