Toch een kerstboom voor bewoners De Heemhaven

Nu Sinterklaas weer is vertrokken, wordt het tijd voor de kerstboom en de bijbehorende versierselen. Zelfstandige wonende bewoners van complex De Heemhaven, aan de von Brucken Focklaan 22 in Heemstede, hebben de traditie dat er elk jaar een kerstboom wordt geplaatst en versierd door de bewonerscommissie. De kosten werden gefinancierd door Woonzorg. Helaas is er momenteel geen bewonerscommissie meer aanwezig, en dat hield ook in dat er geen kerstboom meer geplaatst kon worden in de centrale hal. Bij navraag aan de woonconsulente van Woonzorg, of er wellicht toch een bedrag kon worden vrijgemaakt voor het plaatsen van een kerstboom, was het antwoord pertinent nee, omdat er geen bewonerscommmisie meer is. Een aantal bewoners is een inzamelingsactie begonnen voor een kleine bijdrage van de bewoners. Edoch, toen Ron van der Prijt, eigenaar van De Bloemenhof, bij De IJzerenbrug dit verhaal ter ore kwam, heeft hij spontaan aangeboden een kerstboom aan de Heemhaven te doneren. Een zeer gulle gever met zijn hart en de kerstgedachten op de juiste plek! Waarvoor de bewoners hem erg dankbaar zijn! Fijne Kerstdagen gewenst namens de bewoners!