Het kan toch niet waar zijn?! (Bebouwen Manpadslaangebied)

De heer Stroop uit Heemstede maakt zich zorgen over het Manpadslaangebied. Hij schrijft: “Het kan toch niet zo zijn dat plan 5 van de kerngroep Manpadslaangebied – een studie van enkele jaren – die met alle facetten met betrekking tot milieu, groenbehoud, landschappelijke openheid tegenover Leyduin, realisatie verantwoorde woningbouw, goede financiële onderbouwing en behoud volkstuinen zomaar aan de kant wordt geschoven ten faveure van het plan van onderzoeksbureau Rho?

Het kan toch ook niet zijn dat de gemeente voorbij gaat aan de emotionele waarde die de tuinder hecht aan zijn stukje grond, waar hij soms al 30 jaar bezig is en lief en leed deelt met medetuinders en fysiek en mentaal ook vitaal blijft?

Het kan toch niet dat de gemeente niet weet dat plan Rho nu al vele duizenden euro’s gemeenschapsgeld heeft gekost en de financiële onderbouwing nog lang niet rond is in verband met overleg met de grondeigenaren en dat dit waarschijnlijk tot gevolg heeft dat nog meer gemeentegrond moet worden opgeofferd aan woningbouw, wat weer ten koste gaat van de tuinder en het nu nog mooie landschappelijke karakter van dit gebied?

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente niet weet dat iedere tuinder geïnvesteerd heeft in zijn tuin in de vorm van bomen, struiken, kasjes en schuurtjes die je moeilijk kunt verplaatsen?

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente niet weet dat er in maart verkiezingen zijn en dat er dan misschien wel een heel andere raad zit die er net zoals 4 jaar geleden, er heel anders over denkt?

Het kan toch niet waar zijn?

G. Stroop, Heemstede. Tuinder