Tevredenheid winkelend publiek centrum Heemstede maar ook zorg

Op zaterdag 12 maart gingen leden van GroenLinks en PvdA uit Heemstede de Raadhuisstraat en Binnenweg op om mensen te bevragen naar hun tevredenheid en ook zorgen over het winkelen. In korte tijd verzamelden leden van de twee partijen 114 volledig ingevulde vragenlijsten. Die bestonden uit twee delen: vragen over beleving, veiligheid en verkeerssituaties, met ruimte voor opmerkingen en suggesties; en een apart setje vragen waarin de plannen van het college werden gepeild.

De eerste analyses laten zien dat mensen tevreden zijn over het winkelgebied Binnenweg/Raadhuisstraat maar dat de veiligheid – vooral voor fietsers en voetgangers – te wensen overlaat. Ook wordt duidelijk dat er weinig enthousiasme is over de Vomar-plannen en dat het eenrichtingsverkeer op het Noordelijk deel gehandhaafd kan blijven. Met name het punt van de veiligheid stemt treurig; zo vlak na de grote renovatie die pas in 2011 werd voltooid. Uitkomst: wederkerende thema’s als parkeeroverlast en onveiligheid, maar ook grote tevredenheid over het winkelaanbod – en een milde toon over de leegstand.

Op 23 maart om 20.00 uur presenteren PvdA en GroenLinks gezamenlijk de resultaten van de raadpleging in gebouw De Luifel van WIJ Heemstede aan de Herenweg 96. Iedereen is van harte welkom, ook om nog aan ideeënvorming bij te dragen.

GroenLinks: Ida Sabelis, bestuurslid GroenLinks Zuid-Kennemerland: ihj.sabelis@gmail.com