Strandwallen in Heemstede

Zondag 5 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie op Hageveld in Heemstede. Landgoed Hageveld heeft niet alleen een rijke historie maar het is ook een prachtig, hoewel bedreigd, stuk natuur waar nog veel te ontdekken valt. Natuur en landschap hier zijn uniek voor Heemstede!

Gelegen op een van de meest oostelijk gelegen strandwallen van Zuid-Kennemerland is Hageveld het enige landgoed waar de oude, beboste duinenrij zonder onderbreking door een weg of woonwijk overgaat in de veenweiden langs het Spaarne. Dit half-natuurlijke landschap is door eeuwenlang menselijk gebruik ontstaan. In de weilanden broeden weidevogels als kievit, tureluur en scholekster. Langs de smalle bosranden fladderen verschillende soorten vleermuizen, op zoek naar insecten. Hun kolonies leven in holle bomen op het landgoed. In het bos met de lage hobbelduintjes bloeien in het voorjaar vogelmelk, helmbloem, maagdenpalm en dagkoekoeksbloem. Ook wordt ingegaan op de geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw. Tevens maakt Hageveld deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en vormt een rustpunt voor met name vogels en vleermuizen.

Aanvang is 14.00 uur parkeerplaats voor de hoofdingang van de school. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij Hans Kerkhoff, 023-5288577 of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland