Strandvlaktes en strandwallen binnen Haarlem

Donderdag 28 april organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een avondexcursie in de duinen van Haarlem; het Westelijk tuinbouwgebied en Duinvliet. Wandelen door het open gebied aan de grens van Haarlem tussen stad en duin, waar vroeger het groente- en bloembollenteeltgebied van Haarlem was, en door het bos van Duinvliet. Dit gebied is het best bewaarde landschap van strandvlaktes en strandwallen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem.

De slootjes in dit gebied met hun heldere kwelwater en hun oevers zijn een toevluchtsoord voor interessante planten, vlinders en libellen. Huis- en Boerenzwaluwen zoeken boven veld, sloot en bos hun kostje. Langs de mooie beukenlaan van het Ramplaanspad gaat de excursie verder naar Duinvliet. Duinvliet is een oud buiten dat grenst aan Elswout. Er staan monumentale bomen die een broedplaats bieden aan de bosuil, holenduif en boomklever en een verblijf aan vleermuizen. Het gebied kent een interessante stinsenflora. In de lente geurt het bos naar daslook en kleurt de ondergroei blauw door de boshyacinten.

Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vertrek om 19.00 uur bij café Het Wapen van Kennemerland, Ramplaan 125, Haarlem. Deelname is gratis. Duur: 1,5 uur. Aanmelden graag via www.np-zuidkennemerland.nl of bel 023-5411123. Informatie www.ivn.nl/zuidkennmerland.