Stinsenplantendag op Thijsse’s Hof

Voorjaarsbloeiers van kloosters, kastelen en oude buitens. Waar komen ze vandaan en wat zijn hun bijzonderheden? U hoort het allemaal op maandag 28 maart (2de Paasdag) tijdens de jaarlijkse dag over stinsenplanten van het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met heemtuin Thijsse’s Hof in Bloemendaal.

Stinsenplanten zijn knol- en bolgewassen die bloeien in het vroege voorjaar. Ze zijn vaak te vinden in halfopen bos, langs bosranden en op landgoederen. De naam stins komt uit het Fries en betekent stenen huis. In het verleden zijn deze planten, die veelal uit het verre buitenland kwamen, in de tuinen rond deze huizen geplant. Bollen konden de lange zeereizen makkelijker overleven dan planten. Op vele Nederlandse buitenplaatsen zijn stinsenplanten eeuwen geleden dan ook geplant en verzorgd. Ze zijn verwilderd en ingeburgerd. Later werden voorjaarsbloeiers ook op andere plaatsen neergezet. Nog altijd zijn in het voorjaar stinsenplanten in al hun schoonheid te bewonderen. Voorbeelden van prachtige voorjaarsbloeiers zijn: bosanemoon, boerenkrokus en vingerhelmbloem.

Buiten en binnen kunt u genieten van stinsenplanten. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er elk uur rondleidingen van circa 3 kwartier onder begeleiding van IVN-natuurgidsen. Tegelijkertijd zijn er voor kinderen speurtochten in de tuin. In het instructielokaal is een tentoonstelling ingericht en worden presentaties gegeven met allerlei weetjes en bijzonderheden over voorjaarsbloemen. Scholieren van het Sterrencollege Haarlem geven workshops speciaal voor kleuters waarin zij bloembolletjes gaan planten en fantasierijk verpakken voor thuis. Voorafgaand aan of na afloop van de (kinder-)excursies en workshops kunt u rondkijken bij de stands met antiquarische plantenboeken, bol- en knolgewassen, wilde planten, zoek- en ansichtkaarten of een kijkje nemen in een speciaal voor deze dag samengesteld herbarium met zeldzame wilde- en stinsenplanten. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Toegang Thijsse’s Hof en deelname aan de activiteiten zijn geheel gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Thijsse’s Hof, Mollaan 4, Bloemendaal. www.ivn.nl/zuidkennemerland.