Stichting Siaya collecteert ook in Heemstede

In de week van 5 december vindt de collecte plaatst van Stichting Siaya. Deze Nederlandse stichting maakt het mogelijk dat kansarme kinderen in Kenia naar school gaan. Bijzonder van deze stichting is dat ze geheel uit vrijwilligers bestaat, zowel in Kenia als in Nederland, die eendrachtig samenwerken.

De sponsorkinderen zijn alle afkomstig uit het plattelandsdistrict Siaya in het zuidwesten van Kenia. Zij behoren tot de Luo-stam, waarvan de leden ook in Tanzania en Uganda leven. Door de politieke verhoudingen krijgen kansarme, maar gemotiveerde ,kinderen in Siaya geen kans om door te leren.

Bij de stichting zijn vijf scholen in Siaya aangesloten. Er zijn nu twaalf sponsorkinderen, de meerderheid meisjes, die heel goede resultaten op school behalen. In de schoolvakanties organiseert de stichting speciale lessen voor schoolkinderen in de Kidstar Academy in Ugunja. Die lessen gaan over studievaardigheiden, gezondheidsrisico’s, omgangsvormen, en persoonlijke expressie.

Jongstleden april deden maar liefst 150 kinderen mee. In de november/december-vakantie van dit jaar, worden nog meer kinderen verwacht. De collecte is bedoeld voor een aantal voorzieningen voor de Kidstar Academy, zoals een projector, een scanner, lampen op zonne-energie, laptops en sport-en spel-artikelen.

Daarnaast is het mogelijk om een leerling financieel te adopteren vanaf 120 euro per jaar. In die periode kunnen sponsors zich via de sociale media op de hoogte stellen van de vorderingen van ‘hun’ kind. Maar ook eenmalige donaties zijn welkom.

Meer informatie over het werk van Stichting Siaya kunt u vinden op de website: www.siayaproject.nl en op facebook: Siaya education project.