Stembureaus voor Heemstede op een rijtje

Vandaag, woensdag 21 maart, kan voor een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. In heel Nederland kiezen inwoners politieke kandidaten van hun voorkeur. Dat kon vanaf half acht vanmorgen en is mogelijk tot aan negen uur vanavond. Ook in Heemstede stemt u voor de partij en kandidaat van uw keuze. Hier gaat het om zes partijen: HBB, D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Iedereen heeft de lijst met partijen en kandidaatsraadsleden thuis ontvangen.

De stembureaus in de gemeente zijn: het Raadhuis, gymzaal aan de Offenbachlaan, Nicolaas Beetsschool, Huize Bosbeek, Princehof, Amstellaan (een mobiel stembureau), De Evenaar, De Luifel, Bibliotheek (mobiel stembureau), Kennemerduin, Crayenesterschool, Bosch en Hovenschool, het station, Voorwegschool, Spaarne Gasthuis en WIJ Heemstede Lieven de Keylaan. Voor informatie kunt u bij gemeente Heemstede terecht: Raadhuisplein 1, Heemstede. Telefoon: 14023, WhatsApp: 06-10987687, e-mail: gemeente@heemstede.nl en de website: www.heemstede.nl

U kunt vandaag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Meer info daarover op de website van Rijksoverheid via: www.referendumcommissie.nl

Op vrijdag 23 maart komen om 10.00 uur het Hoofdstembureau en vervolgens het Centraal Stembureau in een openbare zitting in het raadhuis bij elkaar om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing kenbaar te maken.