Sloopupdate Havengebied Heemstede

Sloopnieuws: Een deel van de opstallen van de firma De Jong is gesloopt (Kanaalweg 15). De opslagplaats had al zijn beste tijd gehad. Een ander deel is nog in gebruik en blijft even staan.
Om de lengte van de heipalen te bepalen worden er door de te verwijderen begane grond vloersonderingen gemaakt, ook daar is deze week een start mee gemaakt.
Vanaf 1939 heeft op deze locatie ook een asbestfabriekje gestaan: ‘Nefabas’, dat in de jaren 50 is verhuisd naar het Brabantse Oosterhout.
Er zal dan ook nog een bodemonderzoek gedaan moeten worden na verwijdering van de betonnen vloeren van de oude opstallen.

Foto en update: Harry Opheikens.