Seminarhotel in Mariënheuvel kwestie van tijd

Het gaat nog wel even duren, maar op termijn staat het voormalige klooster Mariënheuvel open voor het houden van bijeenkomsten zoals trainingen en seminars. Het pand, dat al geruime tijd in het bezit is van Mariënheuvel Estate BV, wordt verhuurd aan Chateauform, de firma die het gaat exploiteren. Inpandig moet er het nodige verbouwd worden. Aan het terrein moet ook iets gebeuren. Wat daarbij in het oog springt, zijn de 104 benodigde parkeerplaatsen. Momenteel zijn er ongeveer 15 vlak voor het gebouw beschikbaar. Er moet een stukje natuur worden opgeofferd om dit te realiseren. Daarnaast is de toegangsweg dermate smal, zodat twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. Om dat op te lossen, denkt men vijf passeerstroken te creëren. Ook hier moet er wel een boom of bos begroeiing wijken. Een en ander is volgens het college geen groot bezwaar, maar toch wordt de gemeenteraad haar goedkeuring gevraagd. Het gebouw zal intern grondig worden aangepakt en er komen in de beide vleugels samen rond de 64 hotelkamers. Deze zijn bedoeld voor deelnemers aan meerdaagse bijeenkomsten. Het schitterende pand is in 1907 in opdracht gebouwd voor jonkheer H.J. Deutz van Lennep. In 1964 werd het pand verkocht aan de Zusters Augustinessen. Er is weinig aanwas van nieuw intredende nonnen, waardoor het pand en het terrein te groot en te kostbaar in onderhoud is geworden. De commissie Ruimte wordt op 9 mei gevraagd mee te werken aan de ontheffing voor het huidige bestemmingsplan, dat een grotere parkeerplaats en passeerstrook niet toestaat. Het pand zelf zal haar karakter behouden en blijft zo behouden voor de gemeente Heemstede.

Eric van Westerloo