Rijdende winkel met panne

Op de hoek Binnenweg/Cloosterlaan in het centrum van Heemstede stond dinsdag 12 juli een rijdende winkel met panne. De winkel blokkeerde de Cloosterlaan vanaf 11.15 uur. Het betrof een defecte brandstofpomp. Het is slechts een klein instrument maar het was niet direct voorradig om de defecte te vervangen. Pas in de namiddag was er een geschikte berger paraat om de grote wagen te verslepen. De politie assisteerde hierbij zodat de berger met de lange sleep in tegengestelde richting de Binnenweg veilig kon verlaten.
Op de foto koppelt de berger de rijdende winkel aan de sleepwagen.
Nicoline van Dalen