Regelmatige controle zwemwater

Het zwemseizoen start dit jaar officieel op woensdag 1 mei en loopt tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Het toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van deze zwemlocaties wordt, namens de provincie Noord-Holland, uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Tussen 1 mei en 1 oktober 2019 wordt minimaal een keer per maand de waterkwaliteit van deze zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dat nog vaker bijgehouden.

Een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod wordt afgegeven als de waterkwaliteitsmetingen daartoe aanleiding geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Actuele informatie over de zwemplekken staat ook dit zwemseizoen weer op http://www.zwemwater.nl.

Foto: Bart Jonker