Rectificatie: foutieve berichtgeving Ja/ja-sticker in de Bloemendaler

Bloemendaal – Helaas verschijnt er morgen een foute berichtgeving onzerzijds over de Ja/ja-sticker op de voorpagina van de Bloemendaler van 29 december. Daarin staat een bericht dat per 1 januari de Ja/ja-sticker in Bloemendaal wordt ingevoerd, terwijl hierover in de gemeente Bloemendaal nog geen formeel besluit is genomen. In Heemstede geldt de invoering van de ja/ja-sticker per 1 januari wel. Deze maatregel is echter niet landelijk.

De redactie betreurt het ten zeerste dat het foutieve bericht over de invoering van de Ja/ja-sticker abusievelijk op de voorpagina van de Bloemendaler is geplaatst. Doordat krant al naar de drukker was, kon deze fout helaas niet meer worden hersteld. Een rectificatie hierover zal in het eerste nummer van januari in de Bloemendaler worden opgenomen.

We bieden betrokkenen onze oprechte excuses aan voor het ondervonden ongemak.

Bart Jonker, eindredacteur.