Publiek mag raadsleden op kistjes raak vragen

Heemstede – Zaterdagmiddag is bij uitstek een gelegenheid om lekker te winkelen in Heemstede. Maar dus ook goede tijd om het Zeepkistdebat te houden. Net voor boekhandel Blokker stonden rond de klok van drie uur vertegenwoordigers van politieke partijen op houten kistjes. Aanleiding voor het openlucht debat was de aftrap van het politieke jaar in Heemstede. Het onafhankelijke Politiek Café Heemstede had de organisatie in handen. Eerst namen de partijleden van politieke partijen het woord. “Een minuut, let op de pieper”, waarschuwde Jaap Verschoor die het debat in goede banen moest leiden. Vol enthousiasme werd het kleine groepje (winkelend) publiek nog eens verteld waar welke partij in Heemstede voor staat en voor gaat. Daarna mochten toehoorders zelf de microfoon ter hand nemen en een vraag stellen. Er werden goede en rake vragen gesteld. Als eerste over een onderwerp dat landelijk – en dus ook in Heemstede – speelt: de opvang van vluchtelingen en specifiek het nijpend tekort aan opvanggelegenheid. De vraag was of Heemstede welwillend blijft om deze mensen (tijdelijk) op te gaan vangen. Het antwoord vanaf de zeepkisten: absoluut, ervoor zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd krijgt. “Als blijkt dat meer uitbreiding van plekken nodig is, dan moet dat maar”, zo werd verteld. Andere dilemma’s die aan bod kwamen waren de drukte in de winkelstraat: “Waarom niet de auto uit de straat weren?” En een opknapbeurt voor de Lanckhorstlaan, “terwijl die laan onlangs nog is opgeknapt.” Hierop kreeg de vraagsteller te horen dat dit helemaal niet aan de orde komt. “Hoe komt u aan dit nieuws? We willen wél het fietspad van de Zandvoortselaan aanpakken.” Niet helemaal voer voor een stevig debat, gewoon een misverstand. Wel te debatteren is over afsluiting van de winkelstraat voor verkeer. Een van de toehoorders gaf aan het toch wel lawaaierig en druk te vinden. Vanaf de zeepkisten werd gezegd dat dit geen goed idee zou zijn voor de ondernemers. “Wel vinden we het van belang om een zo veilig mogelijke straat te hebben.” Met brommer-geronk, naar parkeerplaats zoekende automobilisten en soms slalommende fietsers, blijft de winkelstraat met verkeer wel voor reuring zorgen. De politici op de zeepkisten deden dat ook, zij het dat de een dit wat beter afgaat dan de ander. Want: Waar laat je je handen als ieder je zo goed kan zien? Over elkaar dan maar, of in je broekzak. Gelukkig gaat het vooral over wat je te vertellen hebt. Dus: de stem blijft belangrijk.