Provincie zoekt rolmodel voor vrouwen in de politiek

Regio – De provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning: Welke vrouw verdient deze onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek?

De penning is vernoemd naar de eerste vrouwelijke Noord-Hollandse gedeputeerde Liesbeth Ribbius Peletier, die in 1946 aantrad en daarmee de eerste vrouwelijk bestuurder in de provincie werd. Provinciale Staten hebben de onderscheiding vorig jaar ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. Iedereen kan kandidaten aanmelden. Een jury onder leiding van Sybilla Dekker, minister van Staat, reikt de Ribbius Peletier-penning vrijdag 6 maart 2020 uit. Dekker: “We zoeken een vrouw die zich onderscheidt, een vrouw die een rolmodel is voor andere vrouwen.” Vorig jaar won Devika Partiman, oprichter van de Stichting Stem op een Vrouw, de penning.

Kandidaat aanmelden
Kandidaten kunnen tot 1 februari 2020 worden aangemeld door een e-mail te sturen naar mailto:ribbiuspeletier@noord-holland.nl. De aanmelding moet voorzien zijn van:

  • Een beschrijving van de persoon
  • Een kort cv met contactgegevens
  • Een argumentatie waarom deze vrouw de penning verdient, waaronder een beschrijving van de wijze waarop zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Vergeleken met andere westerse landen is de politieke invloed van vrouwen in Nederland relatief laag. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar zelfs groter geworden in Nederland. Nederland is gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index, de ranglijst over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen van het World Economic Forum: van plek 27 in 2018 naar plek 38 in 2019.

Ondanks die daling zijn er in Nederland nog steeds meer dan gemiddeld veel vrouwen lid van de Tweede Kamer. Wereldwijd is dat een kwart. In ons land precies een derde. Provinciale Staten bestaan eveneens voor een derde uit vrouwelijke politici. In Noord-Holland is het percentage precies 40%. Het percentage vrouwelijke dagelijks bestuurders (gedeputeerden) is ongeveer een kwart. Momenteel is slechts één van de twaalf commissarissen van de Koning vrouw.

Foto: Devika Partman (Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland).