Provincie stimuleert vrijwilligerswerk in de natuur

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt €45.000 over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken. Van de 45 ingediende ideeën zijn er 13 gehonoreerd.

Opvallend zijn de talloze manieren waarop de jeugd wordt aangesproken. Ook aan ouderen wordt gedacht. Natuurcentrum Schalkwijk in Haarlem bijvoorbeeld geeft kwetsbare ouderen een groene dagbesteding. En iets vergelijkbaars doen vrijwilligers van Groei en Bloei in Amsterdam Zuidoost. Zij leiden vrouwen op om eenzame ouderen en alleenstaande minima te helpen (moes)tuinieren.
De Provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren. Daarom stelt de provincie tot en met 2016 jaarlijks ruim €600.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terrein beherende organisaties, waarvan €45.000 is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

Foto: Mensen betrekken bij de natuur kan op veel verschillende manieren. Fotograaf Maarten van Cleef.