Provincie: Heemstede moet openbare spoorwegovergang opheffen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in een administratief beroep de vraag voorgelegd gekregen of de gemeenteraad van Heemstede terecht heeft geweigerd de spoorwegovergang – bekend als Laan van Alverna – aan de openbaarheid te onttrekken. GS hebben na bestudering van de stukken en het horen van partijen gevonden dat het oordeel van de gemeenteraad niet in stand kan blijven.

Uit de stukken en de hoorzitting is gebleken dat de betrokken spoorwegovergang een verhoogd veiligheidsrisico heeft ten opzichte van andere spoorwegovergangen. GS menen dat dit gegeven in combinatie met een aanvaardbare omreisroute van 1700 meter voor recreanten leidt tot de beslissing dat de betrokken spoorwegovergang wordt onttrokken aan de openbaarheid.

Administratief beroep
In de kwestie stelt ProRail en een aantal betrokken omwonenden dat de bestaande situatie onveilig is. Wandelnet en de Fietsersbond menen dat de recreatieve belangen zouden moeten leiden tot het openhouden van de betrokken spoorwegovergang. De gemeenteraad van de gemeente Heemstede heeft geoordeeld dat de overgang veilig is omdat ProRail verantwoordelijk is voor de veiligheid. In administratief beroep zijn GS gehouden een eigen oordeel over de kwestie te vormen en het besluit van de gemeenteraad te beoordelen in het licht van alle relevante feiten en omstandigheden die nu bekend zijn.

Tegen dit besluit kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.