Prijsvraag: ‘Maak Bloemendaal (nóg) beter

 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert Stichting Ons Bloemendaal een prijsvraag met als thema ‘Maak Bloemendaal (nóg) beter’. Er kan aan worden meegedaan door burgers, bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen bij het dorp. Hen wordt gevraagd om met ideeën te komen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het straatbeeld. De inschrijving sluit op 15 oktober. Daarna kiest een jury onder leiding van Max van Aerschot (Bloemendaler en stadsbouwmeester van Haarlem) de winnaar.

De prijsvraag van de jubilerende stichting Ons Bloemendaal is ruim opgezet. Iedereen die zich – ongeacht leeftijd – betrokken voelt bij het dorp kan er aan mee doen. Wie ideeën heeft voor het verbeteren van de openbare ruimte wordt gevraagd die op hoofdlijnen te beschrijven en indien mogelijk ook te verbeelden. Het is deelnemers aan de prijsvraag van Stichting Ons Bloemendaal overigens toegestaan om (individueel of in groepsverband) met meerdere inzendingen te komen. Die kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld een facelift voor een specifieke plek, maar ook meer algemeen van aard zijn. Het is niet nodig om een tot in de kleinste onderdelen uitgewerkt ontwerp in te dienen. Deelnemers aan de prijsvraag hoeven geen gedetailleerde tekening op schaal of technische detailschetsen aan te leveren.

Inzendingen kunnen tot 15 oktober – voorzien van een naam, alle contactgegevens en de locatie(s) waar het idee voor is bedacht – worden gestuurd naar onsbloemendaal@live.nl of schriftelijk naar Stichting Ons Bloemendaal, antwoordnummer 811, 2110 VB Aerdenhout. Wie vragen heeft over de wijze van aanleveren kan bellen met Gerard Kesler op 06-53113360.

Behalve Max van Aerschot hebben Alexander Rinnooy Kan, Tooske Ragas, Ad van Nieuwpoort en Astrid Kaandorp zitting in de jury. Zij kijken onder meer naar de positieve impact van ideeën op de openbare ruimte en op het wonen en leven van de Bloemendalers. Andere aspecten waar de jury op let zijn de praktische uitvoerbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en de mate waarin een idee bewoners stimuleert om de regie in eigen hand te nemen.

Juryvoorzitter Max van Aerschot denkt dat de openbare ruimte in Bloemendaal op diverse plekken en manieren verbeterd kan worden: “Er wordt vaak veel aandacht besteed aan gebouwen en minder aan de ruimte er omheen. Terwijl vaak met relatief bescheiden ingrepen al een flinke verbetering kan worden bereikt. Een voorbeeld is de Westelijke Randweg die Overveen doorsnijdt. Door die betonnen wegconstructie aan te kleden met groene beplanting krijgt dat hele gebied een betere, meer natuurlijke uitstraling en verbeter je op die plek de kwaliteit van de woonomgeving. Zo zijn er in heel Bloemendaal plekken waar je met kleine en soms ook grotere ingrepen de kwaliteit van de openbare ruimte kan versterken.”

Tijdens een in november te houden lustrumbijeenkomst van Ons Bloemendaal worden alle inzendingen getoond. Bij die gelegenheid maakt de jubilerende stichting de winnaar bekend. Hij/zij wint 250 euro en de stichting gaat met de gemeente Bloemendaal in overleg om te bezien of en zo ja hoe het winnende idee daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Voor bijzondere en onderscheidende inzendingen heeft de stichting aanvullend nog geldprijzen van 150 en 75 euro beschikbaar. Met diverse Bloemendaalse scholen zijn door de stichting de laatste weken afspraken gemaakt over het betrekken van hun leerlingen bij de prijsvraag die nadrukkelijk óók bedoeld is voor jongeren.
Meer informatie is te vinden op https://www.facebook.com/onsbloemendaal/ en http://www.onsbloemendaal.nl/