Planten van bollen grijpt terug op historie in Heemstede

Groenendaal is een  landgoed van meer dan 100 jaar oud. De statige linden, eiken en beuken zijn op vele plaatsen aan het zicht onttrokken door miljoenen zaailingen van esdoorns. In de afgelopen 2 jaar hebben vrijwilligers van IVN en MEERGroen samen met de boswachters ruim 15 ha monumentaal bos terug veroverd op de esdoorns. Op die plekken is het de moeite waard  om een kruidenlaag van bloeiende bosplanten  te introduceren.

Heemstede gaat in samenwerking met haar inwoners vanaf 4 november bollen planten in het Groenendaalse Bos. Op latere momenten worden aanvullend bollen geplant of worden uitgebloeide kluitjes planten van andere locaties overgebracht naar Groenendaal. Het gaat om zogenoemde stinzenplanten, een verzamelnaam voor verwilderende voorjaarsbloemen. Met het planten van de bollen grijpt Heemstede terug op een lange bloemenhistorie in Groenendaal. Al in 1925, 1935 en 1953 werd in Groenendaal de Flora georganiseerd, een grootschalige bloemententoonstelling die de voorloper was van de hedendaagse Floriade. Van deze tentoonstellingen, die vele tienduizenden bezoekers trokken is  in het bos nu alleen nog het clubgebouw van Scoutinggroep WABO terug te vinden, de toenmalige directiekeet van de organisatie. De te planten bollen zijn een aanvulling op in het bos al aanwezige stinzenplanten als sneeuwklokje,  wilde hyacint en voorjaarshelmbloem. De bollen dragen het SKAL keurmerk wat wil zeggen dat  de teelt van de bollen op biologisch verantwoorde wijze tot stand is gekomen, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.  Stinzenplanten worden al van af de 16e eeuw aangeplant op landgoederen, buitenplaatsen en boerenhoeven, en nu dan in Groenendaal. In Groenendaal gaan op 4 november  in totaal 19.000 bollen sneeuwroem,  ster- en  boshyacint de grond in.

De uitvoering van deze klus is in handen gegeven van de vrijwilligersgroep Heemstede van MEERGroen, die dit karwei met hulp van scholieren en de Vrienden van wandelbos Groenendaal  wil  klaren. Overige belangstellenden die aan het project willen meewerken  worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. De inschrijving voor 4 november sluit op 1 november aanstaande. Meer inlichtingen vindt u op de Facebook pagina van de gemeente Heemstede of via  Eric Jagtman, coördinator vrijwilligers op nummer 06-43803837.