Personeelstekorten in de zorg, ook in Kennemerland

Na een WW-stijging in januari, is het aantal WW-uitkeringen in februari weer gedaald. In totaal werden in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond 19.380 uitkeringen verstrekt. Dat waren er 549 minder (-3,0%) dan in januari. In de drie Noord-Hollandse regio’s was de daling sterker dan landelijk (-2,0%).

Vooral in Noord-Holland Noord (3,4%) was de daling sterk. Landelijk was de daling in geen enkele regio zo groot. Een van de redenen is dat het aantal WW-uitkeringen in de agrarische sector met bijna 10% afnam naar 333 uitkeringen. Daarnaast nam het aantal WW-uitkeringen in de zorg en welzijn flink af. Daar werden in februari 1.204 WW-uitkeringen verstrekt, 40 minder dan in januari.

Grootste WW-daling in de zorg
Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de zorg en welzijn sterk gedaald. In februari werden in de drie Noord-Hollandse regio’s 668 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in februari 2018. Deze afname was de grootste van alle sectoren. Het wordt voor werkgevers dan ook steeds moeilijker om zorgpersoneel te vinden. Dat geldt voor alle opleidingsniveaus. De verwachting is dat het aantal vacatures dit jaar nog verder zal toenemen. In de Factsheet arbeidsmarkt Zorg geeft UWV een nadere toelichting op de ontwikkelingen in deze sector.

Tekorten oplossen
Veel werkgevers in de zorg zijn op zoek naar mogelijkheden om hun vacatures te vervullen. Hoewel het aantal mensen dat aan een zorgopleidingen begint het afgelopen jaar sterk is toegekomen, is het onwaarschijnlijk dat hiermee de personeelstekorten worden opgelost. Er wordt daarom ook gekeken naar alternatieven, zoals het inzetten van zij-instromers en de mogelijkheid om de werkzaamheden op een andere wijze te organiseren, bijvoorbeeld door taken te herschikken of gebruik te maken van e-health (digitale ondersteuning voor patiënten en zorgverleners).

Snel aan de slag
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, worden in de drie regio’s momenteel 2.560 WW-uitkeringen in de zorg en welzijn verstrekt. Een aanzienlijk deel van de uitkeringen wordt echter verstrekt aan mensen die pas kortgeleden hun baan zijn kwijt geraakt. De verwachting is dat veel werkzoekenden snel een nieuwe baan vinden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vooral artsen en verpleegkundigen bij het vinden van een nieuwe baan vaak werk voor langere duur (een jaar of meer) vinden.