Partijen lijnrecht tegenover elkaar over nieuwe supermarkt

In de commissievergadering van 7 april zou wethouder Remco Ates een kort overzicht geven van de te nemen of al genomen stappen om tot een nieuw collegestandpunt ‘Winkelvisie’ te komen. De commissie had hem daartoe een maand geleden gedwongen. Hij moest op zoek naar draagvlak voor de bouw van een supermarkt aan de Binnenweg. Dit gaf opnieuw aanleiding tot discussie.

Verschillende insprekers stelden onomwonden dat zij een supermarkt, met alle overlast van dien, niet zien zitten. Gesprekken tussen de ontwikkelaar (Hoorne) en de bewoners hebben dan ook weinig zin. Ates had met beide partijen gesproken maar was geen steek opgeschoten. Ates zelf is, net als het college, tegen de bouw. Hoorne had aangeven met een blanco plan te komen. Wat dat mag zijn weet niemand. De bewoners voerden aan dat het de gemeente vooral om de extra parkeerplaatsen te doen is. Dat kan eenvoudig worden opgelost door achter de bibliotheek via een tweede laag parkeerplaatsen te creëren. Twijfels hebben de bewoners ook over het maken van afspraken met Hoorne. Op een vraag van D66 waarom de bewoners toch aanschuiven bij de gesprekken was het antwoord simpel: “Komen wij niet dan hebben we ook geen recht van spreken.” Volgens inspreker De Rooij voelen de buurtbewoners zich als een kalkoen die gevraagd wordt wat hij met de kerst doet. “We gaan de gesprekken in met de houding dat wij geen supermarkt wensen in deze woonomgeving. Met allerhande onderzoeken toonden de bewoners aan dat het een ongewenste ontwikkeling is. Verszaken zullen verdwijnen. Als de ‘supermarktkoek’ door meerderen moet worden gedeeld en bij een gelijkblijvend bestedingspatroon zijn er alleen verliezers. In mei wil de commissie van het college horen hoe het winkelvisierapport wordt geschat en welke conclusies het college trekt. Dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan is duidelijk.

Eric van Westerloo.