Participatiekoor ontvangt donatie

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Haarlem en omstreken schenkt het Participatiekoor Haarlem € 4.000. “Dit is een enorme opsteker voor alle mensen met dementie die graag mee willen blijven doen in het culturele leven van Haarlem’, reageert voorzitter Wim Heeremans verheugd.

De Rabobank is de eerste bank in Nederland die speciale aandacht besteedt aan kwetsbare ouderen. Dit doet zij onder andere met het programma Veilig Thuis, maar ook door voor deze groep mensen speciale producten en diensten te ontwikkelen die hen de mogelijkheid bieden om veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en bankieren. “Zo bezoeken wij onder andere ouderen thuis die minder mobiel zijn om hun bankzaken te regelen”, aldus Fonz Halfman, adviseur Particulieren. “In Nederland zijn jaarlijks tienduizenden kwetsbare ouderen het slachtoffer van financieel misbruik. Hoe meer deze groep mensen actief blijft in de samenleving en daarbij de juiste ondersteuning krijgt, des te beter kunnen zij zich weren. Het Participatiekoor draagt hier aan bij en geeft de sterk opkomende emancipatie van mensen met geheugenproblemen een flinke steun in de rug.”