Overweg open; ontsluitingsweg dicht

Op vrijdag 29 juli gaat de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna open voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd wordt de ontsluitingsweg richting station Heemstede-Aerdenhout afgesloten met een hek. Alleen de bewoners van de Laan van Alverna kunnen dit hek openen en sluiten zodat zij hun woning kunnen bereiken met de auto. Dit heeft ProRail de gemeente laten weten. De bewoners van de Laan van Alverna hebben de gemeente meermalen gemeld dat zij, mocht de overweg open gaan, eveneens het deel van de weg bij hun woningen zullen afsluiten.

ProRail plaatst de draaihekken waarmee de overgang wordt opengesteld in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 juli. Op vrijdag en zaterdag is een ‘verkeershulp’ van ProRail aanwezig als aanspreekpunt voor voetgangers en fietsers.
Als de bewoners de Laan van Alverna afsluiten ontstaat de feitelijke situatie dat, na het oversteken van de geopende spoorwegovergang, de weg voor fietsers en voetgangers doodloopt.

Raad van State: overweg openbaar
De Raad van State (de hoogste bestuursrechter) heeft op 9 december 2015 bepaald dat de spoorwegovergang openbaar is en dus opengesteld moet worden. Op basis van deze uitspraak heeft de gemeente ProRail gesommeerd de overgang uiterlijk
1 augustus 2016 openbaar toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers.

Definitieve besluitvorming eind september
Op 29 september 2016 neemt de gemeenteraad – naar verwachting – een besluit over de ingediende verzoeken om de spoorwegovergang aan de openbaarheid te onttrekken. Eerder nam de raad een ontwerpbesluit om de spoorwegovergang niet af te sluiten. Dit ontwerpbesluit lag van 2 juni t/m 13 juli 2016 ter inzage. De reacties die tijdens de inspraakperiode zijn binnengekomen worden meegewogen bij het definitieve besluit.
De besluitvorming van de raad op 29 september wordt afgewacht; tot die tijd zal de gemeente verder geen actie ondernemen rond de afsluitingen van de Laan van Alverna en de ontsluitingsweg door respectievelijk bewoners en ProRail.

(Foto Fietsersbond)