Overgang Alverna: verhoogde dwangsom voor ProRail

Het college heeft besloten druk te zetten op ProRail om de overgang bij het Laantje van Alverna snel te heropenen. ProRail en de bewoners van de Laan van Alverna hebben de gemeente verzocht de weg naar de overgang te onttrekken aan de openbaarheid. Hierop reageerde het college op 28 april. Burgemeester en wethouders wijzen het verzoek tot onttrekking af, met dien verstande dat de gemeenteraad hierin het laatste woord heeft. Tevens legt de gemeente een verhoogde dwangsom op. ProRail heeft tot 1 augustus de tijd de overweg weer te heropenen. Dit op straffe van 10.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. Meer over deze langlopende kwestie in de Heemsteder van woensdag 4 mei.

(Eric van Westerloo)