‘Opwarming aarde met 2 graden net zo ernstig als 41 graden koorts’

Buiten was er veel licht, want de zon scheen uitbundig op zondag 26 maart. Binnen in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein ging het over licht. Maurits Groen, pleitbezorger voor duurzaam ondernemen, hield op uitnodiging van de Protestantse gemeente de tweede ‘Preek van de Leek’.

Voor een aandachtig publiek ging Maurits in op de stelling dat licht aan het begin staat van verandering. Als vertrekpunt nam hij de tekst waarmee de Bijbel opent, Genesis 1: “God zei: ‘Er moet licht komen’ en er was licht. God zag dat het goed was.”

Maurits Groen schetste hoe grote delen van Afrika en Azië nog steeds verstoken zijn van energie en veilige lichtbronnen. En juist die maken dat mensen kunnen ondernemen, zich ’s avonds veilig buiten kunnen begeven en kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Zijn uitvinding, het WakaWaka-lampje dat zichzelf oplaadt met gebruik van een zonnecel, biedt een betaalbare, ultra efficiënte oplossing voor het licht-probleem.

Maar dan begint het pas, want alles hangt met alles samen. Wat betreft de behoefte aan energie zal wereldwijd het roer om moeten: als we de aarde bewoonbaar willen houden zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Een opwarming van de aarde van meer dan 2 graden klinkt misschien niet zo ernstig, maar is net zo levensbedreigend als 41 graden koorts voor een mens is. Fossiele energie, zoals van olie, gas en kolen, moet vervangen worden door duurzame energie, zoals van de zon.

Geen makkelijk verhaal en zo doorspekt met onomstotelijke feiten dat je voor jezelf in alle eerlijkheid niet meer kon zeggen: “Ach, het valt wel mee.” Tegelijkertijd gaf Maurits aan dat, hoe klein en lokaal ook, iedereen in zijn eigen leefomgeving en thuissituatie een wezenlijk verschil kan maken. Zolang je maar zelf vanuit een stellige overtuiging de investering wilt plegen; zaken wilt aanschaffen, afschaffen, nadenkt bij wat je wel en niet koopt, doet en nalaat. Groen spreekt liever over ‘toekomstgericht’, hij gruwt van het woord ‘duurzaam’, omdat het de indruk wekt dat zorg voor de aarde iets alternatiefs is, en duur. Niets is minder waar. Ieder uur van de dag ontvangen we van de zon net zoveel energie als de gehele aarde in een jaar gebruikt; nu nog zorgen dat we ons technisch vernuft zo aanwenden, dat we die energie kunnen opvangen.

Het waren duizelingwekkende feiten die de deelnemers aan de Preek van de Leek tot een geanimeerde discussie wisten te verleiden. Het was duidelijk dat Maurits’ boodschap hard was aangekomen, maar ook dat ieder van ons nu aan zet is om een aandeel te leveren het tij te keren. En ja, natuurlijk is daar ook heel veel politieke moed en daadkracht van het bedrijfsleven voor nodig, maar we kunnen het ons niet permitteren om daarop te wachten, immers: de maatschappij, dat zijn wij.

De volgende Preek van de Leek is op zondagmiddag 18 juni en wordt verzorgd door Hugo Jetten, eindredacteur van de Groene Amsterdammer en de Amsterdamse Straatkrant.