Open Huis Pauwehof op 3 september

Vanaf het begin speelden vrijwilligers bij de Pauwehof in Heemstede een belangrijke rol. Voor de cursisten waren en zijn de gastvrouwen het meest zichtbaar, zij zorgen voor de koffie, voor de ontvangst, voor de gezelligheid en voor een belangstellend praatje. Achter de schermen werken de vrijwilligers op bestuurlijk gebied, zij ondersteunen o.a. de beroepskracht.
In deze tijd hamert de politiek op het belang van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen, eenzaamheid moet voorkomen worden! Wie nu binnenwandelt in de Pauwehof aan de Achterweg, ziet een levendige, moderne organisatie, goed geïntegreerd binnen de Heemsteedse samenleving, waar ouderen gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen, waar ze fit leren blijven en gelegenheid hebben nieuwe contacten te leggen in een vrolijke, ontspannen sfeer. In 1966 was dat precies het doel waarom het Ouderenwerk werd opgericht.
Al 50 jaar lang is dat dus een heel goed en werkzaam idee gebleken!
Op de Open Dag op zaterdag 3 september is iedereen welkom tussen 10.00 en 13.30 uur, om dit jubileum mee te vieren.