Ontmoetingsplek voor longpatiënten en betrokkenen

Op donderdag 10 maart vindt het maandelijkse Longpunt Haarlem plaats.
Het thema zal zijn ‘Wat betekent de verandering in de zorg voor u?’ De gespreksleiders zijn Gerwin Nijland, beleidsmedewerker WMO Gemeente Haarlem en Job Hendriks van Zorg Verandert.

‘Zorg Verandert’ is een samenwerkingsverband van patiënten- en belangenorganisaties, gesteund door het ministerie van VWS, gericht op de veranderingen in de zorg. De aanwezigen krijgen in groepen de gelegenheid om hun ervaringen, vragen en suggesties te delen met anderen, Zorg Verandert en de gemeente Haarlem.
Vervolgens worden, samen met alle aanwezigen, deze dialooggesprekken gebundeld en geanalyseerd door de sprekers.

Deze bijeenkomst is in de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 te Haarlem (Schalkwijk) op van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is geopend vanaf 13.30 uur, deelname gratis, ook voor niet-leden.

Algemene informatie Longpunt
Longpunt is een laagdrempelige maandelijkse ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun partners, mantelzorgers, zorgverleners en belangstellenden.
Voor Longpunt Haarlem wordt door het Longfonds nauw samengewerkt met het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt dé plek om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en zorgen te delen.

Zie ook www.noordhollandzuid.longfonds.nl.
E-mail: longpunthaarlem@longfonds.nl