Noord-Holland investeert extra in duurzaamheid

Regio – PDENH – Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland – is opnieuw in omvang uitgebreid. Het fonds heeft sinds 1 oktober 85 miljoen euro ter beschikking om te investeren in bedrijven en projecten die Noord-Holland duurzamer maken.

Toen PDENH in 2014 werd opgericht, beschikte het fonds over 30 miljoen euro om te investeren in veelbelovende duurzame bedrijven en projecten in Noord-Holland. In de afgelopen jaren is de bekendheid van en de belangstelling voor het fonds toegenomen. Mede daarom is het investeringskapitaal van PDENH met tussenstappen door de provincie Noord-Holland uitgebreid tot de huidige 85 miljoen euro.

PDENH is een fonds dat interessante bedrijven financiert en daarmee de groei van deze bedrijven ondersteunt. Nadat dit doel gerealiseerd is, trekt het fonds zich weer terug, zodat het geïnvesteerde kapitaal en eventuele winst opnieuw geïnvesteerd kunnen worden. Financieren doet het fonds in de regel samen met co-financiers. De uitbreiding houdt een belangrijke impuls in voor duurzame bedrijvigheid in de provincie.